Finn Jarl Treider

Finn Jarl Treider

Spillerformidler
Moses

Moses

Moses har ansvaret for kontakten opp mot spillere, klubber og agenter.

Mob: +47 93622611
Mail: mutazaagentur@gmail.com